Paling

Het meest bijzondere van de paling is zonder meer zijn reislust. De net geboren larven laten zich vanuit de Sargassozee (Zuid-Amerika) op de golfstroom meevoeren naar Europa. In de drie jaar dat de reis duurt, veranderen ze van een bladvormige larve in een glasaaltje. Deze glasaaltjes vormen de ideale basis voor een palingkwekerij. Door de snelle toename van kwekerijen en de hierdoor ontstane overbevissing bereiken steeds minder glasaaltjes het zoete water van de West-Europese rivieren en het IJsselmeer. De palingen die hier wel aankomen en door de mazen van het net glippen maken na een verblijf van ongeveer 8 jaar een trektocht van 6000 kilometer terug naar de Sargassozee waar zij zich voortplanten en sterven.